OMV България инсталира автоматични дефибрилатори на 20 бензиностанции в страната

По данни на Българския съвет по ресусцитация използването на дефибрилатор през първите 3-5 минути от спирането на сърцето подобрява шансовете за оцеляване с 50-70% OMV...

error: Предупреждение: Изборът на съдържание е деактивиран!!